Cookie policy

1. Welke partijen zijn er?

In onze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

Immo Huysman: Huysman Promoties NV, Stationsstraat 83, 9900 Eeklo, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0446 279 281 ‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Immo Huysman via dit online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Wet’: art. 129 Wet over de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij je voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden (bijv. taalkeuze).

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

De cookies die we op deze website gebruiken zijn veilig en bedoeld om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. We anonimiseren zo goed mogelijk de data die we via de cookies verzamelen. 

3. Soorten cookies

Onze cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

  • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Huysman Bouw NV).
  • Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter, Facebook en Hotjar).
  • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
  • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd, zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
  • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
  • Sessiecookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

4. Cookies beheren

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

5. Welke cookies worden op dit platform gebruikt?

functionele cookies

Naam Doel Geldigheid
locale Gebruikersvoorkeur taal 1 jaar
CraftSessionId* Identificatie ingelogde gebruiker Sessieduur
Craft login* Log-in of registratie cms 1 maand
Cookieconsent_status Interactie cookie melding 1 jaar


Niet-functionele cookies

NaamInhoud en doelGeldigheid
_utmaGoogle Analytics Tracking cookie*2 jaar
_utmbGoogle Analytics Tracking cookie*30 minuten
_utmcGoogle Analytics Tracking cookie*sessie
_utmzGoogle Analytics Tracking cookie*6 maanden
_hjClosedSurveyinvitesHotjar Cookie*1 jaar
_hjDonePollsHotjar Cookie*1 jaar
_hjMinimizedPollsHotjar Cookie*1 jaar
_hjDoneTestersWidgetsHotjar Cookie*1 jaar
_hjMinimizedTestersWidgetsHotjar Cookie*1 jaar
_hjIncludedInSampleHotjar Cookie*1 jaar

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics & Hotjar) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

6. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Cookie Statement wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Cookie Statement.

7. aanvaarding

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van je aanmelding, aanvaard je alle bepalingen van deze Cookie Statement en stem je ermee in dat Huysman Bouw NV je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Cookie Statement, onze Privacyverklaring en onze Disclaimer, terug te vinden op deze website.